Matematik Bölümü Seminerleri : "Çözülebilir bir grubun indirgenemez karakter dereceleri"

Konu: "Çözülebilir bir grubun indirgenemez karakter dereceleri" 

Konuşmacı: Burcu ÇINARCI

Tarih: 17 Ekim 2018 

Saat: 14:00

Yer : Matematik Bölümü D-II

Özet/Abstract: G sonlu ve çözülebilir bir grup olsun. G grubunun türev uzunluğunu dl(G) ve indirgenemez karakter dereceleri kümesinin eleman sayısını |cd(G)| ile gösterelim. Herhangi bir sonlu çözülebilir G grubunun türev uzunluğunun, bu grubun indirgenemez karakter dereceleri kümesinin eleman sayısıyla üstten sınırlandırılıp sınırlandırılamayacağı, yani dl(G) |cd(G)| eşitsizliğinin geçerli olup olamayacağı karakter teorisinin açık problemlerinden biridir ve bu problem literatürde Isaacs-Seitz sanısı veya Taketa problemi olarak bilinir. Bu eşitsizliğin doğruluğu ancak bazı özel çözülebilir gruplar için gösterilmiştir. Örneğin M-gruplarının çözülebilir olduğu K. Taketa tarafından gösterildikten sonra, ortaya atılan bu sanıyı destekleyen ilk çalışmalardan biri I. M. Isaacs tarafından yapılmıştır. 
Bu konuşmada, G grubunun monolitik karakterleri ve reel değerli indirgenemez karakterleri tanıtıldıktan sonra bu karakterlerle Taketa problemini ele alacağız ve çözüme yönelik bazı sonuçlar vereceğiz.


Yaklaşan Etkinlikler

Konum